Sektörümüz İle İlgili Haberler ve Duyurular
Muhasebeci Sitesi Satışı Başlamıştır
Muhasebeci Sitesi Satışı Başlamıştır Muhasebeci Sitesi Satışı Başlamıştır ...
Gayrimenkuller ve Emsal Kira Bedeli Uygulaması
Gayrimenkuller ve Emsal Kira Bedeli Uygulaması Gelir Vergisi Yasası’nın 70’inci maddesi hükmü gereği olarak aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları (kullanıcıları) zilyedleri irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden ...
Güncel Makaleler
Yayınlanan En Son Mevzuatlar
Mükellef Girişi
giriş yap
Kısayol Bağlantıları
T.C. Resmi Gazete e-bildirge e-beyanname e-vergi dairesi Luca Üye Girişi Mevzuat Bilgi Sistemi TURMOB e-kütüphane İŞKUR Bodrum Ticaret Odası Ticaret Sicil Gazetesi
Güncel Bilgiler
Döviz