Pratik Bilgiler

2013 Yılı Asgari Ücretler

2013 Asgari Geçim İndirimi

2013 Gelir Vergisi Dilimleri

2013 Damga Vergisi Oranları

2013 Motorlu Taşıtlar Vergileri

2013 Had ve Miktarlar

2013 Yeniden Değerleme Oranları

2013 Fatura Düzenleme Sınırı

2013 Kira Geliri Beyannamesi

2013 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

2013 Kıdem Tazminatı Tavanı

2013 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2013 Sakatlık İndirimi Tutarları

2013 Konut Kira Gelirleri İstisna Tutarları

2013 Değerli Kağılar Ücretleri

2013 Özel İletişim Vergisi

2013 Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

2013 Diğer Kazanç Ve İratlarda İstisna (değer artışı kazançları) Tutarları

2013 Beyanname Verme Sınırı

2013 Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarları

2013 Vergiden Müstesna Yemek Bedeli

2013 Aile ve Çocuk Yardımları

2013 SSK Taban ve Tavan Ücretleri

2013 Tanıklık Ücret Tarifesi

2013 Tapu ve Kadastro Harçları

2013 Trafik Harçları

2013 Noter Harçları

2013 Pasaport ve Vize Harçları

2013 Yargı Harçları

2013 Konsolosluk Harçları

2013 Emzirme Ödeneği

2013 Cenaze Ödeneği

2013 Ba - Bs Formlarına İlişkin Bildirim ve Cezaları

2013 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar ve Olmayanlar

2013 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

2013 Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

Gelir Vergisi Oranları

Damga Vergisi Oranları

Asgari Ücret

Asgari Geçimi İndirimi

7/A ve 7/B Seçeneği Defter Tutma Hadleri

Yeniden Değerleme Oranları

Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları

Vergi Suç ve Cezaları

Amortisman Sınırı

Emlak Vergisi Oranları

Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı

Geçici Vergi Oranları

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

Yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı

Sigorta Primine Esas Ücret Sınırları

Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı, Zammı

Prime Tabi Olmayan Yardımlar

İdari Para Cezaları

Araç Muayene Harçları

2012 Gelir Vergisi Dilimleri

2012 Damga Vergisi Oranları

2012 Yılı Asgari Ücretler

2012 Yeniden Değerleme Oranı

2012 Motorlu Taşıtlar Vergileri

2012 Yılında Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar

Güncel KDV Oranları

Sosyal Güvenik Kurumunda uygulanacak tüm prim oranları

İsteğe bağlı sigorta prim oranları

SSK Prim Oranları

Gelir vergisi kanununun 94 ile geçici 61, 64, 67, 68 ve 69. maddesine göre bazı tevkifat oranları

Yıllık Asgari Ücretli İzin Süresi

İşsizlik Sigortası Oranları

Terör Mağduru Çalıştırmayana Uygulanacak Para Cezası Tutarları

Özel Usulsüzlük Cezaları

Vergi Kodları

Amortisman Oranları

Son 5 Yılın Asgari Ücretleri


Mükellef Girişi
giriş yap
Kısayol Bağlantıları
T.C. Resmi Gazete e-bildirge e-beyanname e-vergi dairesi Luca Üye Girişi Mevzuat Bilgi Sistemi TURMOB e-kütüphane İŞKUR Bodrum Ticaret Odası Ticaret Sicil Gazetesi
Güncel Bilgiler
Döviz